BOLEŠOV. Trenčiansky samosprávny kraj aj v tomto roku rozširuje vybavenie vybraných dobrovoľných hasičských zborov v kraji o automatické externé defibrilátory (AED).

„Som rád, že môžem ďalší defibrilátor, spolu s elektródami pre dospelých aj deti, odovzdať dobrovoľným hasičom z Bolešova. Dúfam, že ho chalani nebudú musieť použiť, a ak áno, že splní svoj účel a zachráni ľudský život. Myslím si, že dobrovoľní hasiči bývajú častokrát prví pri rôznych nehodách, aj to je jeden z dôvodov, prečo im župa zaobstaráva tieto prístroje,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Ďakujem Trenčianskej župe, že myslí na vybavenie dobrovoľných hasičských zborov a na bezpečnosť a zdravie svojich obyvateľov,“ doplnil starosta obce Bolešov Martin Rác.

Pri tejto príležitosti sa deťom v obci Bolešov predstavili aj profesionálni hasiči z Dubnice nad Váhom, ktorí v rámci ukážky svojej práce vyslobodili zraneného šoféra z vraku osobného automobilu.

Automatický externý defibrilátor je jednoduchý a bezpečný prístroj. Po zapnutí prístroja a nalepení elektród na odhalený hrudník pacienta vyhodnotí AED činnosť srdca. Ak identifikuje chvenie srdca (fibriláciu komôr), alebo veľmi rýchle, ale neefektívne sťahy ľavej komory (komorovú tachykardiu), rozhodne o potrebe podania defibrilačného výboja a vyzve záchrancu na jeho aplikáciu. Obe poruchy srdcového rytmu vyžadujú defibriláciu, pretože srdce pracuje neekonomicky, nedokáže zabezpečiť prečerpávanie krvi, zlyháva krvný obeh. Po krátkom časovom úseku sa srdce zastaví úplne, čo už je situácia výrazne nepriaznivejšia na úspešné oživenie človeka. Včasné použitie AED, optimálne do 5 minút od zlyhania srdca a krvného obehu, výrazne zlepšuje šancu na úspešné obnovenie činnosti srdca a záchranu ľudského života.

Vo videu uvidíte aj ukážku zásahu profesionálnych hasičov z Hasičského a záchranného zboru, Hasičskej stanice Dubnica nad Váhom.