DUBNICA NAD VÁHOM. V stredu 17. apríla 2019 boli v telocvični Gymnázia v Dubnici nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja odprezentované výsledky pilotného ročníka participatívneho rozpočtu na škole.

Projekt participatívnych rozpočtov na stredných školách, ktorý spustila Trenčianska župa v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na jeseň minulého roka, postupne spoznáva víťazné projekty na šestnástke vybraných župných škôl. Dubnické gymnázium bolo jednou zo škôl, v rámci ktorých boli v posledných dňoch vyhlásené výsledky participatívneho rozpočtu. „Do 1. marca 2019 navrhli študenti školy spolu 25 projektov, schvaľovacia komisia vybrala 10 postupujúcich,“ objasnili študentky školy Nikol Jungová a Aneta Gospičová, ktoré sú zodpovedné za koordináciu projektu na škole. Hlasovanie študentov rozhodlo o štvorici víťazných projektov participatívneho rozpočtu na dubnickom gymnáziu. Na štvrtom mieste sa umiestnil projekt sušiča rúk na toalety. Vďaka tretiemu miestu pribudnú do tried separačné koše. Vytvorenie ohrievacieho kútika na škole je zámerom študentského projektu, ktorý skončil na druhom mieste. Víťazom pilotného ročníka participatívneho rozpočtu na dubnickom gymnáziu sa stal projekt 1.A triedy Lavičky na chodbe.

Spoznať víťazné projekty prišiel medzi študentov aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Na Gymnáziu v Dubnici bola ukončená hodnotiaca fáza, študenti svojím hlasovaním vybrali najzaujímavejšie projekty, na ktoré nadviaže fáza ich realizácie v réžii študentov a školy. Každá zo 16 zapojených stredných škôl dostane na ich uskutočnenie 1 000 eur. Projekt participatívneho rozpočtu nie je primárne o objeme finančných prostriedkov, o ktorých študenti rozhodujú. Dôležité je najmä, aké projekty si v rámci vyčlenených financií vedia pripraviť a akým spôsobom rozhodnú, ktorý projekt je pre školu najlepší a prečo. Vďaka marketingu a reklame tiež musia presvedčiť svojich spolužiakov, aby získali čo najviac hlasov,“ vysvetlil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vypočuť si, ako dopadlo študentské hlasovanie, prišla do priestorov dubnického gymnázia aj riaditeľka Kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Skarlet Ondrejčáková. „Aj vďaka tomuto projektu učíme mladých ľudí, aby boli aktívni a spolupodieľali sa na živote okolo seba. Participatívny rozpočet dáva mladým ľuďom priestor vidieť, že nielen riaditeľ či riaditeľka školy a župa rozhoduje o ich živote, ale že aj oni môžu rozhodnúť o niečom, čo má aj finančný dopad. Skutočnosť, že do tisícky eur sa zmestili štyri projekty svedčí o tom, že aj za málo peňazí sa dá urobiť veľa prospešných vecí,“ zhodnotila Skarlet Ondrejčáková.

Vyhlásenie výsledkov bolo iba jednou z aktivít Dňa Zelenej školy, ktoré si dubnické gymnázium v rámci neho pripravilo. Škola zažila deň plný environmentálnych aktivít, od čistenia bezprostredného okolia cez ochutnávky jedál, vedeckú konferenciu až po zaujímavé enviroprednášky.

Zdroj: TSK