TRENČIANSKE TEPLICE. Turisticko-informačná kancelária v Trenčianskych Tepliciach bude otvorená od 14. 6. 2021 v pondelok až piatok od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 12,30 hod. – 17,00 hod.

Obedná prestávka 12,00 – 12,30 hod.