KOŠECA. V sobotu 11.5.5019 a v nedeľu 12.5.2018 sa v Košeci uskutočnia dve už tradičné podujatia. Prvé bude venované športujúcim deťom OSA Travathlon v športovom areáli od predpoludia a nedeľné popoludnie bude zasa určené všetkým mamám a síce pri príležitosti Dňa matiek, v Kultúrno-športovom centre Košeca od 15:00 hod.