TRENČÍN – OPATOVÁ NAD VÁHOM. V sobotu sa v Trenčíne, mestskej časť Opatová, opäť uskutočnilo podujatie „Deň kroja“ aj so sprievodom od Kultúrneho domu Opatová k miestnemu kostolu a neskôr k mlynu. Opatovú si vybrala produkčná spoločnosť a spolu s ich štábom natáčali ich zvyky, tradície a kroje. Naša redakcia bola pritom.

Kultúru v tejto dedine tvorí každý jeden občan a preto sa iniciatíve medze nekladú. Samotný program, ktorý vyskladali, zahŕňal opäť desiatky účastníkov. Zapojili sa dobrovoľní hasiči, Dychová hudba Opatovanka, Folklórny súbor Čákovec, Opatovskí harmonikári, krojovaní muži a ženy v sprievode a ďalší. Pozvanie na podujatie prijal aj primátor mesta Richard Rybníček, poslanci zastupiteľstva, komisia kultúry a iní hostia.

Samotný hlavný́ program bol situovaný́ najmä do dolného mlyna – na Mlynskej ulici, ale aj v okolí kostola. Mlyn je zrekonštruovaný nádherný architektonický skvost, na ktorom má zásluhu „mlynár v modrom kroji“ pán Boris Liška s manželkou Jankou. „Som neskutočne vďačný za tento deň. Na celú prípravu a organizáciu s témou dožinky a poďakovanie za úrodu sme mali len pár dní, chceli sme to spoločne pripraviť kvalitne a zodpovedne tak, aby sme si z tohto dňa odniesli obrovský zážitok a spomienky. Som hrdý na všetkých týchto ľudí a zároveň som rád, že môžem byť súčasťou tejto veľkej a peknej komunity ľudí. Ďakujeme pánovi primátorovi a Mestu Trenčín za podporu tohoto projektu, sme veľmi radi, že pán primátor prijal pozvanie a prišiel Opatovanov podporiť aj osobne. Pani Rehákovej ďakujeme za to, že prišli k nám a môžeme byť súčasťou ďalšieho ročníka „Slovenský deň kroja“. Zo srdca ďakujem všetkým účinkujúcim – DH Opatovanka, Folklórnemu súboru Čákovec, Opatovským harmonikárom, DHZ Opatová za spoluorganizáciu, Ľubke Liškovej za scenár, miestnemu pánovi farárovi za prítomnosť a zapojenie sa do programu, prezidentovi TFK Opatová Ľubomírovi Hornému a futbalistom, za krásneho koníka s kočom, za poskytnutie pekných priestorov Dolného mlyna na natáčanie a hlavný program a v neposlednom rade spoluorganizátorom a všetkým ostatným, ktorí priložili ruku k dielu. Mestská polícia nám pomohla s riadením dopravy a bezpečnosťou pri celej akcii,“ uviedol Martin Trepáč, člen kultúrnej komisie a poslanec Mestského zastupiteľstva Trenčín – Sever.

Natáčanie malo viacero obrazov a scenár pripravila Ľubica Lišková, ktorá bola s priebehom sobotného programu veľmi spokojná a ďakovala všetkým zúčastneným. V jednotlivých obrazoch išlo napríklad o sprievod obcou, mlátenie obilia pomocou stroja chlapmi v pracovnom odeve, mláťačka pomocou cepov, kosenie v pracovnom kroji, hrabanie slamy, práskanie bičom.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.