TRENČIANSKA TEPLÁ. Prinesieme vám záznam rokovania Obecného zastupiteľstva obce Trenčianska Teplá. Hlavným bodom rokovania bolo schválenie rozpočtu obce na rok 2020.

Rokovanie sa začalo minútou ticha za tragicky zosnulých po nešťastnom výbuchu plynu v meste Prešov. O prejavenie úcty požiadala poslankyňa a bývalá prednostka Zuzana Sklenárová.

Okrem rozpočtu poslanci rokovali aj o zvýšení daní z nehnuteľností právnických a fyzických osôb, kde došlo k 30% navýšeniu. Jedná sa o stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, priemyselné stavby, stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť.

Cena poplatku za odvoz komunálneho odpadu sa meniť nebude a ostane na sume 23,00 EUR na osobu za rok.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.