OMŠENIE. V obci pod Omšenskou Babou minulý týždeň netestovali na ochorenie COVID-19. Tento víkend však opäť podávajú pomocnú ruku domácim obyvateľom. Obec tiež zakúpila respirátory FFP2, ktoré postupne rozdelí pre všetkých seniorov v dôchodkovom veku a tiež pre školopovinné deti.

Viac o testovaní a distribúcii respirátorov sa dozviete z priloženej reportáže.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.