MYJAVA. V rámci tretieho ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK (PaKR TSK) sa verejné zvažovania vo štvrtok 9. mája 2019 presunuli na Strednú priemyselnú školu na Myjave, za okres Myjava sa o hlasy verejnosti bude uchádzať 7 projektov.

V druhom týždni verejných zvažovaní tretieho ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK pokračovali verejné vypočutia žiadateľov o financie zo župného rozpočtu za okres Myjava. Komisii bolo prezentovaných šesť jedinečných nápadov, siedmy navrhovateľ sa ospravedlnil. Zastúpenie mali projekty z oblasti voľno-časových aktivít, kultúry, športu a životného prostredia.

O hlasy verejnosti bude v okrese Myjava bojovať všetkých sedem projektov, ich prípadná realizácia zo župnej pokladnice odkrojí takmer 15 tisíc eur.

Požiadavky vyšli od študentov, zastrešili ich pedagógovia priemyslovky na Myjave

Podporiť pohybové aktivity mládeže a študentov a rozvíjať ich kladný vzťah k športu je cieľom projektu Fitness centrum na školskom internáte. V rámci neho si Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie (SRRZ – RZ) pri Strednej priemyselnej škole Myjava pripravia množstvo sprievodných športových akcií. Okrem úpravy priestorov fitness centra budú študentom predvedené i praktické ukážky v podaní kondičného trénera, prostredníctvom besedy sa zoznámia s úspešným futbalistom Spartaku Myjava a vyskúšajú si moderné metódy CORE tréningu a cvičenia na fitlopte, bosu či joga valci. V jednej zo sprievodných aktivít – v silovom trojboji – prebehne súťaž študentov Strednej priemyselnej školy Myjava a Gymnázia Myjava o najsilnejšieho študenta v troch silových disciplínach. Prevádzka, údržba i rekonštrukcia fitness centra na školskom internáte bude v kompetencii študentov.

Viesť študentov k zmysluplnému využívaniu voľného času a rozvoju ich osobnosti má i ďalší projekt SRRZ – RZ pri Strednej priemyselnej školy Myjava s názvom Príbehy ukryté v knihách. Rozvinúť kladný vzťah mladých ľudí k literatúre a k čítaniu majú nielen sprievodné aktivity projektu, akým je napríklad Týždeň literatúry, výstava Literárne osobnosti očami študentov či nová rubrika Príbehy ukryté v knihách v školskom časopise Strojár. V rámci projektu sa počíta aj so zriadením Čitateľského kútika, ktorý bude slúžiť študentom školy ako otvorená čitáreň a oddychová zóna, ale i s exkurziou v Mestskej knižnici na Myjave. Do kútika plánuje škola zakúpiť knižné tituly od slovenských a svetových autorov.

Tretím projektom predloženým SRRZ – RZ v okrese Myjava je projekt Sme eco-friendly k prostrediu i k sebe. Celkom 10 sprievodných aktivít zahrnutých v projekte má formovať a rozvíjať aktívny a pozitívny prístup mladých ľudí k ochrane životného prostredia. Okrem toho je cieľom projektu aktívna účasť študentov na aktivitách v rámci života školy a prostredníctvom revitalizovania basketbalového ihriska pri školskom internáte aj vypestovanie ich pozitívneho vzťahu k športovaniu.

Medzi navrhovateľmi v okrese Myjava sú nielen skalní žiadatelia

Projekt „skalného“ žiadateľa, neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, s názvom Obnova kopaničiarskeho ovocného sadu a záhradky chce pomôcť nielen obnoviť sad v areáli Padelky, ale i vybudovať novú záhradku s bylinkovými záhonmi v Gazdovskom dvore. Obnova sadu počíta aj s ošetrením starších stromov, ktoré sú v ňom vysadené a potrebujú údržbu. Do projektu sa aktívne zapoja nielen zamestnanci Gazdovského dvora, pomoc prisľúbili aj členovia folklórnej skupiny Kýčer či členovia Záhradkárskeho spolku Turá Lúka.

Denný tábor zameraný na športovú, kognitívnu, tvorivú a ekologickú motiváciu detí ponúkne Občianske združenie Turolúcky prameň vďaka projektu Hýb sa, skúmaj a tvor. Cieľom projektu je budovať v deťoch, najmä počas letných prázdnin, pozitívny vzťah k pohybu, športu a prírode, upevňovaniu zdravia a rozvíjaniu ich poznania. Jeho súčasťou budú aj cyklistické preteky rodičov s deťmi. Tento rok sa deti v rámci tábora vydajú po stopách Albertíny Štefánikovej, matky generála M. R. Štefánika. Počas prvého júlového týždňa na ne čakajú okrem športových aktivít, tvorivé dielne, odborné prednášky, ale i výlet do Modrej.

Rozšíriť využitie krytého skateparku v areáli jednej z hál bývalej SAM aj pre kolobežky, skateboardy a in-line má projekt Občianskeho združenia Jazdci jazdcom s názvom Oprava krytého skateparku. Jeho zámerom je oprava nerovností v podlahe a výmena povrchu prekážok z OSB dosiek na tvrdé a odolné preglejky, ktoré budú zodpovedať štandardom jazdenia na in-line korčuliach, skateboarde, kolobežkách a tiež na freestyle BMX a MTB bicykloch.

O hlasy verejnosti sa pobije aj projekt obce Jablonka s názvom JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE. Jeho hlavným cieľom je revitalizácia a rozmach tradičného ovocinárstva, včelárstva a bylinkárstva v pôvodných pestovateľských a produkčných oblastiach Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. V poradí 6. ročník podujatia s medzinárodnou účasťou ponúkne množstvo odborných prednášok, názorných ukážok spracovania jabĺk pôvodnými postupmi, procesov výroby a ochutnávky jablčných a včelárskych produktov, ale i degustácie ovocných destilátov. Pripravená je taktiež výstava ovocia a zeleniny, predajné remeselné stánky, ukážky práce čipkárok i remeselníkov a pre deti tvorivé dielne a malá minizoo.

V okrese Myjava môžete od 15. mája do 30. mája 2019 hlasovať za nasledovné projekty:

Obec Jablonka – projekt JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE 2019 – voľno-časové aktivity, kultúra

Občianske združenie Turolúcky prameň – projekt Hýb sa, skúmaj a tvor – oblasť voľno-časové aktivity

SRRZ – RZ pri Strednej priemyselnej škole Myjava – projekt Fitness centrum na školskom internáte – oblasť šport

SRRZ – RZ pri Strednej priemyselnej škole Myjava – projekt Príbehy ukryté v knihách – oblasť voľno-časové aktivity

SRRZ – RZ pri Strednej priemyselnej škole Myjava – projekt Sme eco-friendly k prostrediu i k sebe – oblasť životné prostredie, šport

OZ Jazdci jazdcom – projekt Oprava krytého skateparku – oblasť šport

Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o. – projekt Obnova kopaničiarskeho ovocného sadu a záhradky – oblasť životné prostredie, kultúra

Zdroj: TSK