TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ. Stretnutie so štátnymi tajomníkmi Ministerstva financií SR a Štefanom Kiššom z Útvaru hodnoty za peniaze sa nieslo v duchu zmierňovania dopadov koronakrízy a oživovania ekonomiky, pri ktorom chcú byť aj samosprávne kraje.

Výstupy zo stretnutia

V priebehu budúceho týždňa by mal byť na úrovni vlády SR odsúhlasený investičný balík na akcie, ktoré mali jednotlivé kraje schválené vo svojich rozpočtoch a ich realizácia bola naplánovaná v roku 2020. Tiež je potreba uskutočnenia reformy fiškálnej decentralizácie. Ministerstvo financií SR bude hľadať spôsoby, ako pomôcť samosprávnym krajom pri výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Predmetom ďalších spoločných rokovaní bude aj téma, aké reformy je možné financovať z dodatočných grantov vo výške 8 miliárd eur, ktoré pre Slovensko poskytne Európska únia na boj proti koronakríze.

Zdroj: TSK