NEMŠOVÁ. S osádzaním dvoch cyklomostov na novovznikajúcej cyklotrase vedúcej z Trenčianskeho hradu až po hranicu s Českou republikou sa začne počas prvých októbrových dní.

Nová medzinárodná cyklotrasa povedie nielen popri najstaršom pútnickom mieste na Slovensku, ale i ponad rieky Vlára a Súčanka. V dvoch úsekoch, kde cyklotrasa križuje spomínané vodné toky, sa v súčasnosti pripravuje osadenie oceľových lávok. „So samotnou montážou lávok sa pravdepodobne začne v prvých októbrových dňoch. Predpoklad je, že ako prvá sa osadí tá ponad rieku Vlára, po nej bude nasledovať montáž cyklomostu ponad Súčanku. Aktuálne prebieha druhý nástrek konštrukcie mosta a vyrábajú sa ložiská, aby bolo možné lávky osadiť,“ priblížili Radovan Hladký, poverený riadením Odboru dopravy na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja s tým, že stavebné práce pokračujú aj na ďalších úsekoch cyklotrasy, kde sa budujú konštrukčné vrstvy vozovky. „Práce súvisiace so zlepšovaním podložia boli do dnešného dňa realizované na približne 1,5 km úseku cyklotrasy z celkových viac ako 6 km. V súčasnosti tieto práce prebiehajú v inundácii Váhu, s cieľom dokončenia ucelených úsekov,“ doplnil stavebný dozor Igor Ševčík.

Cieľom projektu Na bicykli po stopách histórie, na ktorom spolupracuje Trenčiansky samosprávny kraj s mestom Brumov – Bylinice (Česká republika), je vybudovať medzinárodnú cyklotrasu s turistickým a kultúrnym prínosom, ktorá bude zároveň aj praktickou, ekologickou a bezpečnou možnosťou dochádzania za prácou pre obyvateľov okolitých obcí.

Zdroj: TSK