TRENČÍN. V rámci medzinárodnej konferencie FIRECO 2019 sa dnes za prítomnosti ministerky vnútra SR Denisy Sakovej a prezidenta HaZZ Alexandra Nejedlého uskutočnilo slávnostné odovzdávanie troch nových špeciálnych záchranárskych vozidiel s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou s pohonom 6×6. Vozidlá budú patriť k modulu Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel a budú dislokované na hasičských staniciach v Poprade, Banskej Bystrici a Bratislave.

Ako priblížila Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru SR, tieto vozidlá sú vďaka vysokej prejazdnosti a priechodnosti určené na dopravu hasičskej jednotky a hasiacej látky do nedostupného terénu. Sú vybavené nádržou s objemom 2 000 litrov vody, požiarnym čerpadlom na vodu, lanovým navijakom a pracovným osvetlením.

Projekt Ministerstva vnútra SR GFFF-V – Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel (Ground forest fire fighting using vehicles), v rámci ktorého boli nové vozidlá získané, sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program kvalita životného prostredia. Cieľom tohto projektu je zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy a vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaného záchranného modulu.

Zároveň ministerka vnútra spolu prezidentom HaZZ pri príležitosti patróna hasičov Sv. Floriána ocenili prácu hasičov z celého Slovenska a viacerých tiež povýšili do hodnosti podplukovník, alebo kapitán.

Nové vozidlá 

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

FIRECO a oceňovanie hasičov

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Video ihneď po spracovaní.

 

Video po spracovaní.