DUBNICA NAD VÁHOM. Protišmyková úprava pomáha motoristom jazdiť bezpečnejšie najmä v kopcovitých úsekoch komunikácií s výraznejším stúpaním alebo klesaním, ktoré sú rizikové predovšetkým počas zimných mesiacov.

V Dubnici nad Váhom ju nájdete napr. v centre mesta na jednom z vjazdov do kruhovej križovatky, na Ul. J. Kalinčiaka v časti tzv. Esíčka, v kopci pri DuTaF centre a na dvoch priechodoch pre chodcov. „K ďalším lokalitám, v ktorých dokážeme zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky prostredníctvom protišmykovej úpravy, patrí nadjazd ponad železničnú trať pri zimnom štadióne a nadväzujúca kruhová križovatka na sídlisku Za traťou,“ vysvetlil Jozef Martinka z referátu dopravy mesta Dubnica nad Váhom. Z uvedených dôvodov mesto upozorňuje vodičov, že počas 41. kalendárneho týždňa, bude v tomto úseku čiastočné dopravné obmedzenie v jednom pruhu. Doprava bude riadená dočasnou svetelnou signalizáciou.

V prvej polovici októbra tak samospráva rozšíri protišmykovú úpravu vozoviek v meste o ďalších 1 038 m2 za necelých 37-tisíc eur, a to v červenej verzii nástreku vozovky na kruhovej križovatke a v modrej verzii nástreku priamo na viadukte v oboch smeroch. Zvyšovanie bezpečnosti na cestách financuje zo svojho rozpočtu mesto Dubnica nad Váhom. Špeciálna protišmyková úprava komunikácií má predovšetkým skrátiť brzdnú dráhu vozidiel, zvýšiť ich stabilitu v nebezpečných dopravných úsekoch, zlepšiť rozbiehanie sa do kopca v zimných mesiacoch, no rovnako aj zaistiť bezpečný prechod peších cez cestu.

Zdroj a foto: Mesto Dubnica nad Váhom