NOVÁ DUBNICA. Medzinárodný deň žien si aj tento rok pripomenuli v Novej Dubnici. Tentokrát pre rekonštrukciu Kina Panorex sa konal koncert pri tejto príležitosti v Kultúrnom dome v miestnej časti Veľký Kolačín.

Oddelenie kultúry Mestského úradu Nová Dubnica pripravilo najmä ženám koncert hudobného telesa z Moravského Lieskového. Pred samotným koncertom Dychovej hudby Lieskované sa prítomným prihovoril primátor domáceho mesta Peter Marušinec. Potom už nič nebránilo tomu, aby hudobný hostia zahrali a zaspievali známe piesne a v skvelej atmosfére ich často publikum odmenilo potleskom.

Každá žena si odniesla do svojho domova kvietok na znak úcty, ktorý im osobne odovzdal primátor, alebo zástupca poslancov MsZ Nová Dubnica.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.