KOŠECA. Je známe, že v obci Košeca vkladajú nemalé finančné prostriedky do rekonštrukcie budov, respektíve ciest. Prioritou v obci je aj školstvo a dôkazom toho je okrem prístavby k budove základnej školy v hodnote viac ako 700-tisíc eur, aj časkoro zrealizovaná nadstavba k budove materskej školy.

Obec bola úspešná vo výzve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a získala nenávratný finančný príspevok v hodnote 408.120 eur. Ako budú práce prebiehať sa dozviete z priloženej reportáže. Rozprávali sme sa so starostom obce Radomírom Brtáňom.