TRENČIANSKE TEPLICE. Práve v dnešný deň pred štyridsiatimi rokmi otvorili prvý krát svoje brány Materská škola v Trenčianskych Tepliciach. Škola prešla vývojom a aj rekonštrukciou a dnes ju navštevuje takmer 100 detí. 

V meste na túto udalosť nezabudli a pre deti pripravili program plný zábavy, spevu a tanca. Do priestorov školy prišla deti zabaviť speváčka a zabávačka známa pod pseudonymom  Simsalala. Primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková potešila deti aj sladkosťou. Vzhľadom na platné opatrenia sa program musel opakovať v každej zo štyroch tried, aby sa deti nemiešali. Nič však nezabránilo tomu, aby si deti oslavu patrične užili a oslávili tak okrúhle narodeniny svojej škôlky, kde teraz trávia značnú časť života a získavajú nové zručnosti a vedomosti.