SLOVENSKO. Mnohými ľuďmi otriasla včerajšia správa o mohutnom požiari v Paríži. Aj na Slovensku však horeli kultúrne pamiatky. Zo štatistických údajov vyplýva, že v priebehu posledných 10 rokov došlo k vzniku 40 požiarov v kultúrnych pamiatkach, čo predstavuje 2% z ich celkového počtu.

Podľa štatistiky, ktorú poskytla Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru SR, vyplýva, že Odbor požiarnej prevencie Prezídia HaZZ realizoval v rokoch 2013 – 2017 audit vybraných kultúrnych pamiatok. V rámci Slovenska zmapovali príslušníci HaZZ celkovo 2 450 nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré svojou podstatou a charakterom sú stavbami historického významu a sú vytvorené ľudskou stavebnou činnosťou z materiálov používaných v období ich realizácie.

“Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v kultúrnych pamiatkach za posledných desať rokov je nedbanlivosť osôb, resp. nezodpovedné konanie. Kultúrne pamiatky sú na Slovensku pred požiarmi chránené podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Jeho vykonávacie vyhlášky upravujú oblasť plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi. Dodržiavanie, resp. plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi platí rovnako aj pre vlastníkov a správcov kultúrnych pamiatok. Každý vlastník, resp. správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky by mal mať ustanovenú odborné spôsobilú osobu (technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany), ktorá zabezpečuje plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi,” dodala Zuzana Farkasová.

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru sa pravidelne zúčastňujú taktických cvičení v kultúrnych pamiatkach, na ktorých je na základe požiarno-poplachového plánu preverovaná ich pripravenosť, nasadzovanie síl a prostriedkov a postup pri zdolávaní prípadného požiaru.

Zdroj: PHaZZ, foto: pixabay.com