UHROVEC. Rodná obec dvoch výnimočných osobností, ktoré významne zasiahli do histórie slovenského národa, sa stala dejiskom slávnostného zhromaždenia za účasti poslancov Zastupiteľstva TSK a trenčianskeho župana. Pod organizačnú prípravu sa podpísala obec Uhrovec na čele so starostkou Zuzanou Máčekovou.

Tento rok si pripomíname sté výročie narodenia jedného z najvýznamnejších slovenských politikov, vrcholného predstaviteľa obrodného procesu v ČSSR a zároveň čestného člena Matice slovenskej, ktorá rok 2021 vyhlásila za Rok Alexandra Dubčeka. Pamiatku tohto veľkého človeka a rodáka z Trenčianskeho kraja si poslanci Zastupiteľstva TSK uctili slávnostným zhromaždením v jeho rodisku. A to nielen za jeho činy, aktívnu účasť v bojoch počas SNP, jeho demokratické reformy či podporu novembra 1989, no najmä pre jeho ľudskosť. „Alexander Dubček vnášal do politiky základné ľudské cnosti a hodnoty a snažil sa obnoviť jej etický rozmer, čo zostáva výzvou aj pre našu súčasnú generáciu. Vývoj spoločnosti, nové civilizačné trendy a problémy si vyžadujú aj nové riešenia a politiku. Aj my, poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, si uvedomujeme spoluzodpovednosť za budúcnosť národa a rozvoj spoločnosti,“ píše sa v deklarácii, ktorá bude schválená na najbližšom septembrovom rokovaní zastupiteľstva. „Tolerantnosť, slušnosť a korektnosť zohrávala v živote Dubčeka primárnu úlohu. Veril v ľudí, veril v to, že si zaslúžia mať sa lepšie. Tejto vízii zostal verný do konca svojho života, rovnako ako presvedčeniu, že človek má vždy konať podľa svojho najlepšieho svedomia,“ vyzdvihol posolstvo uhrovského rodáka, ktorým bola úcta k človeku, predseda TSK Jaroslav Baška.

Výnimočnú udalosť si nenechal ujsť ani Dubčekov syn Pavol. Súčasťou programu slávnostného zasadnutia bolo aj odhalenie busty Alexandra Dubčeka či vernisáž výstavy. K okrúhlemu jubileu sa gratulovalo hneď dvakrát, druhým oslávencom bol čestný občan obce Uhrovec, herec Juraj Sarvaš, ktorému by 90-ku tipoval len málokto. Na znak úcty zhromaždenie položilo vence k pamätným tabuliam Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka pri ich rodnom dome, ten pre budúce generácie uchováva a spravuje Trenčianske múzeum. Ďalšie kroky prítomných smerovali k Mohyle na Jankovom vŕšku, kde sa konali Krajské oslavy 77. výročia SNP.

Tie si v obnovenom areáli na Jankovom vŕšku nenechal ujsť ani minister obrany SR Jaroslav Naď. Všetci prítomní sa spoločne zhodli, že práve priami účastníci Slovenského národného povstania sú pravými hrdinami nášho národa a jeho histórie. Atmosféru celého podujatia opäť dotváral pochod Nesmrteľného pluku a koncert Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR.

ZDROJTSK