KOŠECA. Dňa 15. decembra 2022 sa konalo posledné rokovanie poslaneckého zboru v obci Košeca. Najdôležitejším bodom bolo prijatie rozpočtu obce pre rok 2023 a výhľadovo pre roky 2024 a 2025.