NOVÁ DUBNICA. V stredu sa pri príležitosti osláv 65. výročia založenia mesta Nová Dubnica konalo v priestoroch Kultúrnej besedy slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Nová Dubnica.

Slávnostná časť bola venovaná hlavne návrhu na schválenie vdp. Jozefa Sliepku, Pavla Švedu, Antonína Maděru a Petra Jelínka za častných občanov mesta. Zároveň primátor Peter Marušinec ocenil aj všetkých zamestnancov mesta, aj tých, ktorí pracovali na mestskom úrade posledných päť rokov. Kultúrnu časť tvorilo vystúpenie detí Základnej umeleckej školy Štefana Baláža.