TRENČIANSKE TEPLICE. Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády dýchalo v tomto roku špeciálnou slávnostnou atmosférou. Už šesť desaťročí riešia nadaní študenti stredných škôl neraz zložité teoretické i praktické úlohy z oblasti fyziky na olympiáde, ktorej najúspešnejší riešitelia potom reprezentujú Slovensko na medzinárodnej úrovni. Pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja si odniesol študent Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.

Počas uplynulých dní sa v meste Trenčianske Teplice zišli žiaci stredných škôl z celého Slovenska, ktorých vášňou je nielen fyzikálna teória, ale aj prax. Nad celoštátnym kolom Fyzikálnej olympiády s poradovým číslom 60 prevzal záštitu predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a zároveň poslanec krajského parlamentu Jozef Habánik. Ten vo štvrtok 11. apríla 2019 jubilejný ročník aj slávnostne otvoril. „Teší ma, že Trenčianska župa, ale aj naša univerzita môžu byť súčasťou a partnerom tohto významného podujatia. Všetci súťažiaci sú mladí a dynamickí ľudia, ktorí nielen perfektne ovládajú fyziku, ale v budúcnosti môžu prispieť k dôležitým výskumom na poli vedy. Vážim si, že organizátorom súťaže sa aj tento rok podarilo pripraviť ďalší kvalitný ročník Fyzikálnej olypiády,“ povedal Jozef Habánik.

Vyhodnotenie súťaže a slávnostné udeľovanie cien sa uskutočnilo počas nedeľného predpoludnia 14. apríla 2019 na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Do Fyzikálnej olympiády bolo v tomto roku zapojených 26 študentov stredných škôl, úspešnými riešiteľmi sa stalo až 22 z nich. Za víťazov celoštátneho kola bolo vyhlásených prvých 10 úspešných riešiteľov, ktorí dosiahli najvyšší počet v bodovacom systéme. Zastúpenie na medailovej pozícii mal aj Trenčiansky samosprávny kraj v podobe Róberta Jurča, študenta Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, ktorého zriaďovateľom je župa. Ten si okrem Pohára predsedu TSK za najúspešnejšieho „fyzika“ v rámci kraja odniesol aj striebornú medailu za celkové druhé miesto. Cenu mu v zastúpení trenčianskeho župana odovzdala vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková. „Veľmi nás teší, že jubilejný ročník Fyzikálnej olympiády bol usporiadaný práve v našom kraji. Cieľom súťaží tohto typu je vzbudiť u mladých ľudí záujem o špecializované vedné odbory a o ďalšie vzdelávanie. Rovnako im otvárajú aj nové možnosti rozšírenia poznatkov v danom odvetví, v tomto konkrétnom prípade na poli fyziky,“ povedala Daniela Hilčíková.

Tretie miesto obsadil Jonáš Dujava a víťazom 60. ročníka Fyzikálnej olympiády sa napokon stal Ronald Doboš. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Zdroj: TSK