SLOVENSKO. Máme zákaz vychádzania a nemôžeme sa verejne zhromažďovať, čo vylučuje veriacim aj návštevu kostola počas sviatkov. Projekt EKOSTOL.SK vznikol v týchto ťažkých dňoch, kedy sa svet akoby zastavil a prenesie vás do kostola.

„Obrátili sa na nás farnosti s prosbou o pomoc pri zabezpečovaní živých prenosov z kostola až ku vám domov. Nedalo nám nepomôcť a oslovili sme dodávateľa webu KUKAJ.SK s ktorým dlho spolupracujeme s prosbou, či by nám nevytvoril pre tento účel stránku. Keďže sa bez váhania zapojil do pomoci, tak výsledok práve teraz spoločne užívame,“ udáva prevádzkovateľ webu a dodava: „Myšlienkou EKOSTOLA je zlúčiť sem všetky kostoly, ktoré majú takúto možnosť online prenosov a následne tieto prenosy distribuovať dôchodcom, chorým ľudom alebo veriacim v zahraničí.“