TRENČIANSKY KRAJ. Priebehu mesiaca máj 2019 uskutočnili príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 223 výjazdov k udalostiam.

Ako uviedol Marián Petrík z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, z tohto počtu bolo najviac t.j.: 92 výjazdov k technickým zásahom. Nasledovalo 69 zásahov pri dopravných nehodách, 38 výjazdov k požiarom a 9 ekologických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali 11 požiarno-previerkových cvičení a 4 výjazdy k udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať nemuseli.

„Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac máj boli vyčíslené na 102.000 EUR. Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 496.000 EUR,“ uviedol Marián Petrík.

Zdroj: KR HaZZ Trenčín