TRENČIANSKE TEPLICE – TRENČIANSKA TEPLÁ. Stavebné práce na ceste č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice aktuálne pokračujú v extraviláne smerom na vrch Machnáč. Vybudovať sa podarilo aj ďalšie stovky metrov oporného múru.

Jeho spevnenie a zastabilizovanie bolo z dôvodu bezpečnosti a plynulosti premávky rozdelené na štyri menšie úseky, pričom dva z nich sú už aktuálne dokončené. Najdôležitejším bodom kontrolného dňa však bola výmena asfaltových vrstiev v intravilánoch Trenčianskej Teplej a Trenčianskych Teplíc. „So zhotoviteľom, autorským dozorom a projektantom sme sa dohodli, že na výmenu asfaltových, prípadne lokálne aj konštrukčných, vrstiev v intravilánoch bude použitá nová technológia. Vďaka tomu sa zvýši kvalita cesty tak, aby vydržala dlhé roky. Dohodli sme sa tiež na tom, že hlavné rekonštrukčné práce zhotoviteľ ukončí ešte do konca tohto roku,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Zdroj: TSK