TRENČÍN. V 8. ročníku národnej kampane Do práce na bicykli (DPNB) je zaregistrovaných 10 tímov z Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Šliapať do pedálov bude počas celého júna 40 jazdcov na čele s trenčianskym županom.

„Keď sme sa v roku 2014 prvýkrát zapojili do tejto kampane, boli sme asi štyria cyklisti. Teší ma veľký záujem ľudí, ktorí chcú zdravo žiť, urobiť niečo viac pre seba, ale aj pre životné prostredie. Zároveň ďakujem národnému cyklokoordinátorovi Petrovi Klučkovi, že každoročne u nás na župe túto kampaň odštartuje,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Trenčiansky samosprávny kraj plní svoje sľuby, aj preto sem veľmi rád chodievam. Župe sa darí plniť dva, budovanie cyklotrás a zároveň zvyšovanie povedomia o výhodách bicykla ako štandardného dopravného prostriedku v meste, do práce, za povinnosťami, ale aj vo voľnom čase,“ povedal národný cyklokoordinátor Peter Klučka.

Mesiac v znamení cyklistiky v Trenčianskej župe vyvrcholí 28. júna slávnostným otvorením v poradí tretieho úseku Vážskej cyklomagistrály so štartom v Novom Meste nad Váhom a cieľom v Trenčíne.

Zdroj: TSK