KOŠECKÉ PODHRADIE. Deti zo Základnej školy s materskou školou Košecké Podhradie si pripravili pre Mikuláša pesničky, básničky, či celé scénky. Najmenší aj tí väčší sa maximálne snažili, aby sa predviedli aj pred svojimi rodičmi a starými rodičmi.

Podarilo sa a deti si vyslúžili príchod aj samotného Mikuláša s anjelom a čertom. Ten im poďakoval za pekný program a všetkým deťom priniesol aj sladkú odmenu. Pripravený bol aj punč a varené víno. Všetko vďaka spolupráci Obce Košecké Podhradie a Komisii kultúry, športu a vzdelávania pri Obecnom zastupiteľstve obce Košecké Podhradie.