KOŠECA. Po dvoch mesiacoch prázdnin sa deti vrátili späť do školských lavíc. Tento školský rok bude na Slovensku základné a stredné školy navštevovať viac ako 700.000 žiakov, z čoho je viac ako 60.000 prvákov v základných školách. Celkovo bude všetky školy navštevovať cca 880.000 detí.

Podobne deti privítali aj v Základnej škole s materskou školou Košeca. Po krátkych príhovoroch si najmä najmenšie deti prišli pozrieť aj lavice, kde budú najbližšie mesiace sedieť.