KOŠECA. Opäť po čase sa do školských lavíc vracajú deti s učiteľským zborom. V obci Košeca bolo však toto otvorenie výnimočné. Slávnostne otvorili novú prístavbu k základnej škole, ktorá výrazne pomôže k vyriešeniu problému s kapacitou školy.

Celkové náklady na výstavbu prístavby k základnej škole presiahli sumu 700.000 EUR. Z uvedenej sumy 200.000 EUR poskytlo dotáciou Ministerstvo vedy, výskumu a športu SR. Zvyšnú sumu pokryl poskytnutý úver a rozpočet obce. V prvý deň sa deti stretli na multifunkčnom ihrisku pri budove školy.

Do nových priestorov prišli aj najmenšie deti. K budove materskej školy pribudli nové priestory jedálne, šatne a sociálnych zariadení. Prítomní na otvorení školského roka boli okrem starostu domácej obce Radomíra Brtáňa aj starostovia zo spádových obcí základnej školy, starosta obce Košecké Podhradie Rastislav Čepák a starosta obce Zliechov Anton Miko a tiež ostatní hostia.