KOŠECA. Medzi mestá a obce, ktoré si každoročne na druhú májovú nedeľu pripomínajú darkyne nového života, všetky mamičky a staré mamičky, sa pridala aj obec Košeca v okrese Ilava.

V miestnom Kultúrno – športovom centre Košeca sa zišlo početné obecenstvo naklonené uctiť si všetky matky. Obec Košeca a kultúrna komisia pripravili na túto príležitosť koncert Heligonkárov Poliakovcov a program si pripravili aj deti zo Súkromnej základnej umeleckej školy v Ladcoch. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce Radomír Brtáň a poprial všetkým mamám predovšetkým pevné zdravie a spokojnosť v kruhu rodiny a priateľov.

Pri tejto príležitosti sa konal aj prvý ročník súťaže o najlepšie kysnuté buchty. Súťaž mala aj svojich troch naj pekárov buchiet, ktorí boli ocenení. návštevníci si mohli pozrieť aj výstavku starého kuchynského náčinia.