NOVÁ DUBNICA. V Novej Dubnici sa rozhodli investovať aj do oblasti športu. Po veľkých investíciách do Kultúrneho centra Panorex a prístavby k Zariadeniu pre seniorov – Zariadenia sociálnej starostlivosti TRI DUBY, vsadili v meste tentokrát aj na šport najmä pre mládež.

V Sade duklianskych hrdinov medzi panelákmi bolo obnovené basketbalové ihrisko. Pôvodný asfaltový povrch bol pokrytý stabilizačnou podložkou zo SBR gumy v hrúbke 25 mm a následným EDPM povrchom (liatou gumou v hrúbke 10 mm). Celkové náklady na rekonštrukciu povrchu ihriska boli viac ako 11 000 eur. “Nový povrch zodpovedá platným zákonným nariadeniam a technickým normám na prevádzku detských ihrísk a športovísk. V budúcnosti podobným spôsobom plánujeme zmodernizovať v meste aj ďalšie ihriská,” priblížil primátor mesta Nová Dubnica Peter Marušinec.

Ďalšou investíciou bolo doplnenie obľúbeného skateboardového ihriska o nové prvky. Nové betónové dielce boli v hodnote viac ako 10 500 eur. Najzložitejšie bolo vykladanie týchto dielcov z kamióna. Najťažší diel mal až takmer 5 ton. “Poďakovanie patrí Jozefovi Bajzíkovi, ktorý s kolegami zo spoločnosti TUBASPOL ochotne pomohli pri ukladaní dielcov poskytnutím vysokozdvižného vozíku,” doplnil primátor.