Novoročný príhovor starostu obce Košeca Radomíra Brtáňa

98