VIDEO: V Trenčianskej Teplej si pripomenuli oslobodenie obce

TRENČIANSKA TEPLÁ. Obecný úrad Trenčianska Teplá, Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zorganizovali, pri príležitosti 74. výročia oslobodenia obce, kladenie vencov obetiam II. svetovej vojny, pri pomníku padlých hrdinov a pomníku padlých rumunských vojakov. Tentokrát sa aktu zúčastnila aj čestná jednotky Ozbrojených síl SR v slávnostnej rovnošate, ako aj ukážka dobových zbraní a oblečenia.

Samotného aktu sa zúčastnilo vedenie obce Trenčianska Teplá na čele so starostkou Slavomírou Propperovou, ktorá vyzdvihla vo svojom príhovore potrebu pripomínať si tieto udalosti a poďakovala všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojné uctenie si pamiatky padlých vojakov na území obce.

Druhá svetová vojna zasiahla i do života Trenčianskej Teplej. Už v roku 1942 zahynuli v Žiline dvaja slovenskí vojaci z Teplej – Ján Daniška ml. a Pavol Masár. Tvrdé oslobodzovacie boje sa v roku 1945 odohrávali najmä v okolí cukrovaru, na železničnej stanici a v Prílese. Nemecké delostrelectvo rozmiestnené na Skaliskách, Háji a Dubovci znemožňovalo rýchlejší postup oslobodzovacích jednotiek od Trenčína. Nemci stačili tesne pred ústupom zničiť cestné mosty, pričom poškodili okolité domy a školu, deň pred oslobodením zapálili prekladové skladište nákladného depa ČSD. Trenčiansku Teplú oslobodili jednotky rumunskej armády 26. apríla 1945 v ranných hodinách. Smrť našlo na území obce až 15 rumunských vojakov, pochovaní boli na miestnom cintoríne.

Počas bojov prišlo o život desať miestnych obyvateľov: Jozef Horňák, Mária Fulopová, Elena Lokajová, Jozef Milo, Martin Masár – Ulický, Ľudovít Pospíšil, Ján a Jozef Patúc a 12-roční žiaci Juraj Dubač a Martin Horňák.

FOTO: KLIKNI TU