TRENČIANSKY KRAJ. Nestihli ste ešte podať žiadosť o finančné prostriedky z dotačného systému TSK? Čas máte ešte do konca apríla!

Trenčianska župa každým rokom v rámci svojho dotačného systému vyčlení finančné prostriedky pre žiadateľov na organizáciu rôznych kultúrno-spoločenských či športových podujatí, akcií z oblasti sociálneho zabezpečenia či nákup vybavenia. Robí tak, aby podporil kultúrne, spoločenské a športové dianie v regiónoch. Šancu požiadať o financie z tohtoročného vyčleneného obnosu vo výške 300 tisíc eur využilo zatiaľ viac ako 270 žiadateľov. „Z hľadiska právnej formy majú medzi žiadateľmi dominantné zastúpenie rôzne občianske združenia pred mestami a obcami v Trenčianskom kraji. Župný úrad do dnešného dňa eviduje najviac doručených žiadostí v okrese Trenčín, naopak najmenšiu účasť má okres Myjava, presne ako tomu bolo minulý rok,“ uviedla vedúca Odboru finančného Úradu TSK Renáta Ozimová.

Najviac finančných prostriedkov bude podľa doručených žiadostí už tradične smerovať na organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí. V evidencii žiadostí sa z tejto oblasti podpory nachádza skoro 120 z nich, čo je takmer polovica. Župa tiež zaznamenala viac ako sedemdesiatku doručených žiadostí z oblasti športu. Žiadatelia tak ponúknu obyvateľom i návštevníkom kraja možnosť pestrého kultúrno-spoločenského či športového vyžitia počas celého roka.

V oblasti sociálneho zabezpečenia budú financie smerovať na organizáciu seminárov na rôzne témy, mnohé z nich budú tematicky ladené k 100. výročiu smrti generála M. R. Štefánika. Financie z dotačného systému TSK poputujú aj na rekondičné pobyty či letné tábory.

Minulý rok prekročil počet doručených žiadostí číslo 360, čo bolo zatiaľ najviac. Necelý týždeň pred uzatvorením dotačného systému TSK predložili žiadatelia spolu viac ako 270 žiadostí.

Nosíte v hlave zaujímavý nápad na usporiadanie kultúrneho či športového podujatia pre ľudí, prípadne máte záujem zorganizovať seminár na tradičnú či nezvyčajnú tému alebo poznáte súbor či skupinu, ktorú by potešili napríklad nové kroje? Neváhajte, vyplňte žiadosť o dotáciu a svoj návrh môžete premeniť na skutočnosť. Všetky informácie, ako podať žiadosť a aké sú jej povinné prílohy, nájdete na webovom sídle kraja v sekcii Financie v rubrike Dotácie a príspevky.

Zdroj: TSK