SLOVENSKO. Obdobie prázdnin je ideálne pre rodiny s deťmi, aby navštívili rôzne kultúrne pamiatky, ktorých je na Slovensku bohato. Je veľa hradov a zámkov, ktoré ponúkajú nádherné prírodné scenérie. Jeden zo starobylých hradov je Lietavský hrad.

Lietavský hrad sa nachádza 10 km od krajského mesta Žilina na strmom hrebienku medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná, v nadmorskej výške 635 m n. m. Je voľne prístupný verejnosti.

Dnešná zrúcanina hradu je národná kultúrna pamiatka, výnimočná svojou rozlohou a zachovaním mnohých architektonických detailov. História hradu sa datuje 13. storočím rodom Balašovcov. V priebehu ďalších 500 rokov sa tu vystriedali významné rody a šľachtici ako napr. Dezider z Kaply, rod Stiborovcov, Donin zo Skrzyna, Pavol Kiniži, Mikuláš Kostka a rod Tudorovcov. Goticko – renesančný hrad slúžil v minulosti ako administratívne, obytné aj vojenské centrum. Nikdy nebol dobytý, čo zabezpečila jeho skvelá strategická poloha. Od roku 1760 postupne začal chátrať kvôli majetkovým pomerom.

V roku 1999 vzniklo Združenie na záchranu Lietavského hradu, ktoré postupne odstraňuje jeho havarijný stav za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR, grantových organizácií a súkromných darcov.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.