Zbor dobrovoľník sa snaží o osobný rozvoj účastníkov

Dátum pridania:

Keď som si začal vravieť, že by som mal zmeniť redaktorský životný štýl spojený s bagetami z benzínovej čerpačky a každodennou pollitrovkou sladeného kolového nápoja natrafil som na skvelého človeka z oblasti predaja a poradenstva výživových doplnkov.

Vtip bol v tom, že mi nebol ponúkaný len produkt, ale doslova iný životný štýl. Už na prvý pohľad bolo totiž vidieť, že je fit po duševnej i fyzickej stránke. Presne to čo som potreboval. Tak som stretol Ivanu Žambokréthy, matku dvoch detí, ochotnú pomáhať druhým, ktorá spoločne s ďalšími ľudmi na rovnakej vlne vytvorili Zbor dobrovoľník. Ako sama vraví, k dobrovoľníkom sa nedá dostať, treba sa ním stať. Je to ochota jednotlivca pracovať nielen v prospech seba, ale i v prospech spoločnosti a svojho okolia. Prameňom tejto ochoty u Ivany je jej zdravá miera vlastenectva, ktorú v sebe našla.

Zbor dobrovoľník je športovo branné občianske združenie, ktorého cieľom je prehlbovať reakcieschopnosť civilného obyvateľstva na Slovensku, a to všetkých vekových kategóriách. Ich cieľom je prostredníctvom množstva pravidelných výcvikov, kurzov a školení prehlbovať vedomosti a zručnosti v oblasti brannej prípravy a tiež rozvíjať fyzické schopnosti jednotlivca. V zmysle hesla “v zdravom tele zdravý duch” pôsobiť osvetovo na našu mládež a zároveň vytvárať a združovať pripravené skupiny uvedomelých občanov ochotných v prípade potreby podať pomocnú ruku, napríklad v prípade snehovej kalamity, záplav alebo pri autonehode, ktorej môžeme byť svedkom či účastníkom.

Keď sme sa zhovárali, vraveli ste, že predsedníčka Zboru dobrovoľník, mohli by sme začať tým, ako ste sa ňou stali, ako to prebieha?

Musím povedať, že na začiatku som o túto zodpovednú funkciu nijako zvlášť nemala záujem. Naše nové práve sa formujúce občianske združenie Zbor dobrovoľník vzniklo oficiálne prvým zasadnutím členskej schôdze. Dovtedy sme všetko riešili spoločne ako partia ľudí s podobným zmýšľaním. Práve tu prebehla demokraticky voľba členov predsedníctva z pomedzi všetkých členov, a tu som bola do tejto pozície zvolená. Dnes som sa jej už naplno ujala a zatiaľ mi okrem občasných starostí prináša viac radosti z kolektívu a z práce, ktorú sme za taký krátky čas už dokázali urobiť.

Takže vy ste občianske združenie? Ako fungujete organizačne?

Zbor dobrovoľník tvorí na území Slovenska viacero regionálnych Zborov. Ide napríklad o Zbor dobrovoľník Nitra či Trnava. V nich sa združujú členovia z daných regiónov a angažujú sa vo viacerých záujmových sekciách. Skrátka – niekoho baví viac telovýchova, iného napríklad streľba či práca s mládežou a našimi najmenšími. Základom sú teda branné aktivity a cvičenia, no prostredníctvom záujmových sekcií rozvíjame skutočne pestrú činnosť všestranne zameranú na rozvoj pripravenosti ale i vzdelanosti. Nie všetky aktivity sme však stihli už rozbehnúť.

Mohli by ste mi ešte konkrétnejšie popísať, čo je náplňou činnosti Zboru dobrovoľník?

Primárnou náplňou našej činnosti už ako bolo povedané je organizovanie školení, kurzov, výcvikov a to buď samostatne alebo napríklad teraz v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi. Všetci sme normálne pracujúci ľudia, študenti alebo podnikatelia a tak interval rôznych aktivít nadstavili tak aby bol zvládnuteľný, čo vychádza v praxi ideálne 1-2x do mesiaca zväčša soboty alebo nedele v každom Zbore. Ide napríklad o kurzy sebaobrany, viacdňové cvičenia prežitia v prírode, kurzy prvej pomocí či inej zdravovedy, telovýchovné pobyty a sústredenia ale aj streľba a kurzy bezpečnej manipulácie s palnou zbraňou, organizovanie a zúčastnenie sa streleckých súťaží, pripadne aj zájazdov za účelom vzdelávania sa a poznania Slovenska. V skratke náplň činnosti dobrovoľníka je podpora cieľavedomej výchovy všetkých generácii k osobnej zodpovednosti vzdelanosti, sebadisciplíne a hlavne pripravenosti a tým napomáhať rozvíjať pozitívny postoj k obrane SR v súlade s obrannou a bezpečnostnou stratégiou SR.

Pre lepšiu predstavu, čo konkrétne sa vám už podarilo zorganizovať, alebo ako vyzerá nejaký kurz?

Tých už bolo skutočne dosť. Podarilo sa nám úspešne zorganizovať viacero kurzov streľby z krátkej, ale i dlhej zbrane, samozrejme pod odborným dohľadom. Cvičenia zamerané na orientáciu v teréne, prežitie či kurzy 1. pomocí pre materskú školu a deti prvého stupňa. Veľmi sa nám tiež vydarilo viacdňové telovýchovné sústredenie a absolvovali sme i vzdelávaciu besedu a premietanie dokumentu o juhoslovanskej vojne za účasti chorvátskych veteránov z vojny ako i veľvyslanca Chorvátska na Slovensku.

Na to, že začínate, to znie, že máte dosť členov, koľko vás v zbore je?

Náš presný počet k dnešnému dňu je 43.

Čo musí človek splňovať, aby sa mohol stať členom?

Členom zboru sa môže stať každý, kto spĺňa zákonom stanovené podmienky na členstvo v oz. U nás nik nemôže byť diskriminovaný bez ohľadu na rasu, národnosť, sexuálnu orientáciu či politickú preferenciu. Členstvo je plne dobrovoľné a uchádzač musí vyplniť prihlášku a doložiť trestnú bezúhonnosť. Stačí nás kontaktovať na našej FB stránke alebo Instagrame a radi sa vám budeme venovať.

Aké sú plány do budúcnosti, na čo by sa dobrovoľníci mohli tešiť?

Chceme sa zamerať hlavne na osvetu v oblasti brannej prípravy a pozitívneho vzťahu občanov voči otázke pripravenosti seba samých ale i voči pripravenosti na prípadnú obranu vlasti. Našimi najbližšími plánmi je rozvíjanie spolupráce so štátom, budovanie celistvej siete Zborov naprieč územím SR ako i prehlbovať dnes už započatú spoluprácu s našimi európskymi partnermi a susedmi. Najbližšie plánujeme zdravotnícky výcvik zameraný na riešenie ťažkých tržných ale i sečnými poranení a bezpečnú manipuláciu s raneným.

Autor: Ivan GodálTOP články za 7 dní


Podobné články
Podobné články

V Obecnej knižnici v Trenčianskej Teplej si môžete pozrieť fotografie domáceho autora a zberateľa

TRENČIANSKA TEPLÁ. Nedávno sme vám priniesli rozhovor s popredným...

Žiaci ôsmych špeciálnych škôl Trenčianskeho kraja hrali minidivadielka

DUBNICA NAD VÁHOM. V priestoroch Katolíckeho domu sa opäť...

Témou mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva TSK bolo zdravotníctvo, poslanci tiež odsúdili atentát na predsedu vlády SR

TRENČÍN. Týždeň po riadnom rokovaní krajského parlamentu zasadli poslanci...

Trenčianski kynologickí záchranári majú majsterku Slovenska

TRENČÍN. V Košiciach a v Ruskove sa uskutočnili Majstrovstvá...