Mesto Trenčianske Teplice vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na odpredaj bytového domu s pozemkom

Dátum pridania:

TRENČIANSKE TEPLICE. Mesto Trenčianske Teplice vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti – pozemku C-KN č. 402 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 437 m2, parcela č. 401/1 – záhrada o výmere 299 m2 a STAVBY – bytový dom, súpisné č. 347, k. ú. Trenčianske Teplice.

Mesto deklaruje, že oprava budovy by bola veľmi nákladná, preto sa rozhodlo budovu aj s pozemkom predať a peniaze venovať na kúpu iných nehnuteľností v meste. Zámer schválilo aj mestské zastupiteľstvo. Viac nám k téme povedali prednosta Mestského úradu Trenčianske Teplice Vladimír Vranka a vedúci Správy majetku a zmluvných vzťahov Mestského úradu Trenčianske Teplice Michal Dzamko.TOP články za 7 dní


Podobné články
Podobné články

V novodubnickom Kultúrnom centre Panorex oslavovali Deň matiek

NOVÁ DUBNICA. V prietoroch Kultúrneho centra Panorex sa stretli...

Pavol Pytlík z Trenčianskej Teplej a jeho láska k histórii a fotografii

TRENČIANSKA TEPLÁ. Skôr narodení obyvatelia obce si pamätajú meno...

Májové rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Košeca

KOŠECA. Prinášame vám záznam rokovania Obecného zastupiteľstva obce Košeca,...