Základná škola v Trenčianskej Teplej práve dnes oslavuje okrúhlych 50 rokov

TRENČIANSKA TEPLÁ. História školstva v Trenčianskej Teplej má hlboké korene. Budova školy slávnostne sprístupnená 23.9.1971, teda práve dnes je tomu krásnych 50 rokov. Škola bola postavená pre 22 tried a viacero odborných učební, dve telocvične. Postupne sa dobudovalo ihrisko, bežecká dráha a ostatné telovýchovné objekty.

Od roku 2004 do 2014 prešla budova školy, jej priestory a vonkajší areál rozsiahlou rekonštrukciou. Dnes škola zamestnáva 39 zamestnancov, z toho je 26 pedagogických a 13 nepedagogických. V aktuálnom školskom roku 2021/2022 ju navštevuje 283 žiakov, ktorí získavajú vzdelanie v 16 triedach. Pri príležitosti dnešného jubilea sme pre našich sledovateľov pripravili krátku exkurziu prevažne interiérom tejto školskej ustanovizne. Dozviete sa aj o projektoch a úspechoch školy v predošlom období. Školou vás prevedie Gabriela Zúberová, riaditeľka Základnej školy v Trenčianskej Teplej.