KOŠECKÉ PODHRADIE. Ďalšou obcou, ktorá sa utešene rozvíja, je Košecké Podhradie. Počasím v tomto roku ťažko skúšaná obec napriek nepriazni osudu investuje aj do iných projektov, ako iba do asanácie škôd po povodniach.

Z financií, ktoré každoročne ponúka rozpočet obce sa podarilo investovať do cestných komunikácií, do budovy Základnej školy s materskou školou v Košeckom Podhradí, alebo do vybudovania zberného dvora pri obecnom úrade. Nielen o spomínaných investíciách, ale aj o víziách do budúcnosti, sme sa rozprávali so starostom obce Košecké Podhradie Rastislavom Čepákom.