Veľká radosť detí, obec v spolupráci so základnou školou zabezpečili deťom korčuliarsky kurz

Dátum pridania:

OMŠENIE. Samosprávy rôznym spôsobom podporujú zdravý životný štýl detí, ktoré navštevujú napríklad základné školy. Či už ide o lyžiarsky, plavecký výcvik, alebo ako v tomto prípade korčuľovanie. Obec Omšenie v spolupráci so Základnou školou s materskou školou v Omšení zabezpečili korčuliaralsky výcvik na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne.

Ambasádorom športových aktivít, ktorý kurz organizuje je Milan Stuhl. Podľa neho je šport pre deti veľmi dôležitý. “Športovanie patrí k zdravému životnému štýlu a je to nedeliteľnou súčasťou žitia,” myslí si organizátor kurzu. “Hlávná myšlienka školy korčulovania je prizvať deti k všeobecnému športovaniu a tiež rozvíjanie vedomostí ľadového korčulovania. Je to pilotný projekt aj pre nás a tiež reakcia na dopyt od okolitých obcí a miest,” zhrnul hlavnú myšlienku tohto pojektu Milan Stuhl. Tento zámer nadchol aj samosprávu v Omšení a po odsúhlasení aj obecným zastupiteľstvom a základnou školou (ZŠ) sa podarilo všetko zrrealizovať tak, aby sa deti prvej a druhej triedy ZŠ mohli tešiť z pohybu na ľade. Z rozpočtu obce bolo na tento zámer vyčlenených 2500 eur.

Táto aktivita však nie je v obci neznáma. “Ja som veľmi rád, že sa aj v tomto školskom roku podarilo zabezpečiť pre deti tento korčuliarsky kurzm, na ktorom si deti z našej školy môžu opäť osvojiť základné poznatky a pohybové aktivity z korčuľovania,” vyjadril spokojnosť starosta obce Omšenie Alojz Marček a zároveň poďakoval poslancom zastupiteľstva a rodičom, že s touto aktivitou pre deti súhlasili.

Dnešným dňom sa spomínaný výcvik skončil tzv. olympiádou a deti získali osvedčenia o absolvovaní kurzu a pamätné medajly. Oceňovania sa zúčastnila okrem starostu obce Omšenie Alojza Marčeka aj riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Omšení Katarína Homolová.TOP články za 7 dní


Podobné články
Podobné články

V novodubnickom Kultúrnom centre Panorex oslavovali Deň matiek

NOVÁ DUBNICA. V prietoroch Kultúrneho centra Panorex sa stretli...

Pavol Pytlík z Trenčianskej Teplej a jeho láska k histórii a fotografii

TRENČIANSKA TEPLÁ. Skôr narodení obyvatelia obce si pamätajú meno...

Májové rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Košeca

KOŠECA. Prinášame vám záznam rokovania Obecného zastupiteľstva obce Košeca,...