TRENČIANSKE TEPLICE. Kúpeľné mesto známe svojimi liečivými termálnymi prameňmi a bohatou históriou, oslavovalo svoje 425. výročie v hojnom počte. Až trojdňové oslavy, ktoré sa konali na počesť tohto významného jubilea, ponúkli pestrý program pre všetky vekové skupiny, a to vďaka značnému úsiliu mestskej rady a obyvateľov Trenčianskych Teplíc.

Úvod osláv bol venovaný oceneniam významných osobností mesta, ktoré prispeli k jeho rozvoju a prosperite. Taktiež slová uznania smerovali mestským organizáciám a partnerom. Tento akt bol silným momentom, ktorý zdôraznil dôležitosť komunity a spoločného úsilia. Bohatý bol kultúrny program, ktorý bol rozdelený do dvoch dní. Vystúpil tanečný krúžok zo základnej školy pod vedením Eleny Matuščinovej. Ďalej návštevníkov zabával FSK Machnáč, fujarista a zabávač Imro Oravec, FS Jasénka (Vsetín), slovenská vokálna skupina zložená z populárnych osobností FRAGILE, miestna mládežnícka rocková skupina THE PLICE, Veronika Rabada s kapelou, hudobník a spevák SALCO a program uzavrela disco s DJ HALIENOM.

Pripravené boli aj aktivity pre deti, ako rytierske súťaže so skupinou historického šermu Vikomt, interaktívne ihrisko, súťaže s Lesmi SR, ukážky práce a hry s dobrovoľným hasičským zborom a Políciou SR, tvorba mozaiky z cukrovej trstiny, skákacie hrady, či maľovanie na tvár. V sprievodnom podujatí si mohli návštevníci pozrieť výstava výtvarných diel výtvarníčky Júlie Winklerovej s názvom Voda, voda, vodička vo výstavnej miestnosti BD Narcis.

Jedným z významných bodov osláv bol podpis memoranda o spolupráci medzi Trenčianskymi Teplicami a rakúskym mestečkom Bad Deutsch-Altenburg. Toto memorandum predstavuje začiatok nového partnerstva a vzájomného obohacovania, ktoré sľubuje obojstranné výhody pre obidve kúpeľné mestá. Na podpis memoranda sa prišli podieľať primátorka mesta Trenčianske Teplice, Zuzana Frajková Ďurmeková, a starostka obce Bad Deutsch-Altenburg, Petra Wagener. Voda, ktorá je hlavným zdrojom života a tiež kľúčovou súčasťou wellness a zdravia, bude hlavným bodom tohto partnerstva. Práca na tom, aby sa využila jej liečivá sila čo najlepšie, bude prioritou pre obidve mestá. Očakáva sa, že táto spolupráca prinesie ovocie vo forme úspešných spoločných projektov, ktoré budú slúžiť zdraviu a dobrej pohode kúpeľných hostí.

Oslavy výročia mesta sa zavŕšili slávnostnou svätou omšou v rímskokatolíckom Kostole Štefana Kráľa, kde všetci prítomní vzdali hold histórii a budúcnosti tohto nádherného mesta. Toto 425. výročie bolo skutočne výnimočné a bude ešte dlho ožarovať na pamäti všetkých, ktorí sa zúčastnili. Trenčianske Teplice sa počas svojej dlhej histórie stali symbolom wellness a zdravia, a s touto novou medzinárodnou spoluprácou sa otvára nová kapitola tohto uznávaného kúpeľného mesta.