DUBNICA NAD VÁHOM. Projekt Technická škôlka, ktorý sa teší obľube v rôznych kútoch Slovenska i Čiech sa stal realitou aj v Dubnici nad Váhom. Dnes v priestoroch Základnej školy s materskou školou Pod hájom (ZŠ s MŠ) slávnostne otvorená dielnička, ktorá je súčasťou tohto unikátneho celku a nového zamerania v rámci predprimárneho vzdelávania.

Projekt Technické škôlky sa zameriava na podporu a rozvoj technického myslenia u detí, no takisto sa snaží podporovať kreativitu, manuálne zručnosti a prezentáciu. Všetko, samozrejme, hravou formou, primerane vekovým možnostiam detí. V rámci tohto národného akreditovaného programu deťom prostredníctvom vzdelávacích modulov objasňuje spojenie abstraktného a konkrétneho. Podľa slov garantky projektu Ivety Radičovej sa deti učia rozumieť, čo konkrétne sa za abstraktným slovom skrýva. Učia sa to, ako niečo funguje, nie to, prečo niečo funguje. Implementáciou projektu vznikne nové zameranie školy, ktorému bude prispôsobený školský vzdelávací program pre  predprimárne vzdelávanie a postupne sa zmení aj školský vzdelávací program v základnej škole.

V rôznych kútoch Slovenska, ale aj Českej republiky, predstavuje tento projekt národný akreditovaný program deťom prostredníctvom vzdelávacích modulov spojenie abstraktného a konkrétneho. Deti sa učia to, ako niečo funguje, nie to, prečo niečo funguje. Učia sa nie to, ako letí lietadlo, ale prečo letí lietadlo. Rovnako sa učia aj to, z akého materiálu lietadlo poletí a z akého materiálu, naopak, nikdy nevzlietne. „Je to z našej strany projekt vo voľnom čase a robíme to v presvedčení a v pevnej viere, že z každého dieťatka môže byť Einstein. My tie talenty v tých deťoch nájdeme, podporujeme, rozvíjame. Efekt a výsledok vidíme na prvom stupni základných škôl, ich schopnosť myslieť, schopnosť učiť sa a z radosti z poznania. Je to tlak na to, aby sme deti naučili, že spoznávať svet je úžasná vec,” priblížila počas stretnutia na pôde Základnej školy s materskou školou Pod hájom Iveta Radičová, ktorá prišla projekt podporiť spoločne s Petrom Beckom, národným koordinátorom projektu. Ako dodala, deti sa učia sebaprezentácii a zdravej súťaživosti, no zároveň v nich projekt rozvíja aj prirodzenú solidaritu a vzájomnú pomoc.

V Dubnici nad Váhom ide o prvú lastovičku spomedzi predprimárneho vzdelávania. Z projektu sa v škole tešia, pretože predchádza ich školskému programu. „U malých detí rozvoj jemnej motoriky priamo úmerne súvisí so zdravým rozvojom mozgu. Toto je z pohľadu pedagógov to podstatné,” zhodnotila riaditeľka ZŠ s MŠ Marta Bardyová.

Myšlienku vzniku Technickej škôlky na pôde mesta víta aj primátor Peter Wolf: „ Ja sa veľmi teším, že deti v škôlke na najväčšom našom sídlisku, budú môcť mať interakciu s rozvojom psychomotorických funkcií v spojení s aplikačnou praxou.” Partnerom pilotného projektu Technické škôlky v Dubnici nad Váhom je spoločnosť Delta Electronics.