OMŠENIE. Obec Omšenie sa radí medzi obce, kde sa každoročne preinvestujú tisíce EUR na rôzne projekty, ktoré skvalitňujú život v obci pod Omšenskou Babou. Finančné prostriedky boli investované do rekonštrukcie ciest a budov.

Tentokrát sa položil nový asfaltový koberec na ceste smerujúcej k materskej škole a tiež na parkovisku okolo budovy. Ukončili sa práce a uskutočnila sa aj kolaudácia budovy hasičskej zbrojnice, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Vďaka neustálemu tlaku starostu obce Omšenie Alojza Marčeka na správcu povodia potoka Teplička, došlo k vyčisteniu koryta potoka do úrovne, ktorá by mala pri povodňových vlnách zabezpečiť ochranu obyvateľov až do úrovne tvz. storočnej vody. Medzi ďalšie investície patrí aj prestrešenie vchodu do bytového domu nad budovou telocvične, výmena osvetlenia v niektorých častiach obce, či rekonštrukcia mosta.

Viac sa dozviete z priloženej reportáže. Rozprávali sme sa so starostom obce Alojzom Marčekom a riaditeľkou Základnej školy s materskou školou v Omšení Alenou Marčekovou.