NOVÁ DUBNICA. Mesto Nová Dubnica pamätá aj na svojich najmladších obyvateľov a pripravilo slávnostné uvítanie novorodencov do života. Pozvaní rodičia priniesli svoje deti do parku pred Kultúrnou besedou, aby tu boli noví občania mesta slávnostne privítaní do občianskeho života. Celkovo bolo dnes primátorovi predstavených 37 detí, 19 chlapcov a 18 dievčat.

Vítanie detí do života je významnou udalosťou nielen pre samotných rodičov, rodinných príslušníkov, ale aj pre tých, ktorí sa stali svedkami takejto radostnej udalosti. Konalo sa to v réžii členov Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve Nová Dubnica.
Nových najmenších spoluobčanov prišli privítať okrem primátora mesta Petra Marušinca aj mladí folkloristi, ktorí pripravili krátky kultúrny program.

Túto nevšednú chvíľu bude pripomínať i zápis rodičov do pamätnej knihy mesta, ktorí k menám svojich detí pridali svoje podpisy a aj darček z rúk primátora mesta.