LEDNICKÉ ROVNE. Krajská organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) Trenčín a Územná organizácia DPO Púchov v spolupráci so zložkami Integrovaného záchranného systému (IZS) a obcou Lednické Rovne zorganizovali podujatie Deň IZS.

Záštitu nad podujatím prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Martin Královič. Hlavným bodom programu bolo dopoludňajšie cvičenie zložiek IZS zamerané na požiar internátu Strednej odborná školy sklárskej, ktorá je v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Po uhasení simulovaného požiaru sa uskutočnilo aj vyhľadávanie nezvestných osôb. Popoludní bol pre verejnosť pripravený aj sprievodný program. Predseda TSK Jaroslav Baška pri tejto príležitosti odovzdal ďalším dobrovoľným hasičom život zachraňujúce automatické externé defibrilátory.