BOLEŠOV. Začiatkom novembra otvorila Základná škola s materskou školou Bolešov brány aj pre deti, ktoré sa z kapacitných dôvodov doteraz do materskej školy nedostali. O voľné miesta je veľký záujem aj z okolitých samospráv.

„Sme spádová oblasť, deti každý rok pribúdajú a ak by škôlka stagnovala, nemali by sme ich kam umiestniť. Sme radi, že prídu sem a potom budú plynule pokračovať na našej základnej škole,“ vysvetlil riaditeľ ZŠ s MŠ Bolešov Juraj Hanták. Bolešov je strediskovou obcou pre okolité Borčice, Kameničany, Slavnicu či Sedmerovec a žiadosť o prijatie do materskej školy tu v máji podalo až 45 rodín. Po otvorení prístavby sa kapacita škôlky zvýšila na 97 miest v rámci 4 tried. Obec pristavila nové priestory nad existujúcou jedálňou škôlky. V rámci projektu z IROP zároveň zateplili strechu, vybudovali nové detské ihrisko, obnovili terasu a zakúpili nové vybavenie. „Celkové náklady projektu boli vo výške približne 400 tisíc eur, z toho zhruba 350 tisíc sme dostali v rámci nenávratného finančného príspevku a zvyšok išiel z pokladnice obce Bolešov,“ uviedol starosta obce Martin Rác. Predpokladá, že demografia sa v budúcnosti ustáli a ak budú potrebné ďalšie miesta, obec bude na situáciu pružne reagovať.

Pásku na novej prístavbe škôlky bol prestrihnúť aj trenčiansky župan, ktorý vyzdvihol prácu obce. „Bolešov je obec rozvíjajúca sa vo všetkých smeroch, len minulý rok otvárali nové jasle, ktoré sú už aktuálne plné. Deti, ktorým sa takto venujú odmalička, raz vyrastú a budú prínosom nielen pre obec, ale i pre celú spoločnosť a verím, že budeme môcť byť na ne hrdí,“ povedal.