DUBNICA NAD VÁHOM. V Základnej umeleckej škole Dubnica nad Váhom dali hlavy dokopy a vymysleli zaujímavý koncept koncertu. Tentokrát sa žiakom a ich rodičom predviedli práve učitelia tejto školy.   

Svoje umelecké danosti prezentovali všetky odbory, hudobný, tanečný, výtvarný, aj literárno-dramatický. Bola to zábava a učitelia si vedeli zo seba aj vystreliť. Dokázali tak, že škola nie je iba o strohom získavaní informácií, ale aj o komunite a pozitívnom spojení učiteľ – žiak.