Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne slávnostne zahájila Akademický rok 2023/2024

Dátum pridania:

TRENČÍN. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zaháji slávnostným akademickým obradom v aule univerzity v pondelok 25. septembra 2023 o 10:00 hod. nový školský rok 2023/2024.

Trenčianska univerzita je mladá, energická s moderným prístupom a širokou paletou študijných programov od materiálového inžinierstva, dizajnu a návrhárstva, strojárstva a automotive, ekonómie až po zdravotníctvo či politológiu s úzkym prepojením na prax. Trenčín sa aj vďaka univerzite považuje za študentské mesto plné kreatívnych ľudí, ktorí vytvárajú jeho typickú atmosféru.

Tento rok v máji univerzita slávnostne otvorila zrekonštruované priestory a predstavila inovované laboratóriá Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Centrum FunGlass je jedným z desiatich centier excelentnosti, ktoré vznikli v rámci programu Horizont 2020. V súčasnosti patrí k stredoeurópskej špičke v oblasti výskumu skla a keramiky a postupne si buduje pozíciu medzinárodne uznávaného excelentného centra výskumu v celoeurópskom meradle. V prvej fáze tohto sedemročného projektu sa Centrum sústredilo na posilnenie svojich personálnych kapacít, v druhej na stavebné úpravy a dodávku špeciálnej technológie a laboratórnych zariadení. Centrum FunGlass od svojho otvorenia získalo ďalšie dva významné projekty financované priamo Európskou komisiou zamerané na transfer technológií z výskumu do priemyselnej praxe. Ďalšie získané projekty sú znakom toho, že Centrum úspešne pracuje na nových výzvach a vie obstáť v silnej medzinárodnej vedeckej konkurencii.

Takisto dielne Kreatívneho centra Trenčianskej univerzity sa pomaly zapĺňajú najnovšími prístrojmi a technológiami. Postupne sa bude inštalovať viac ako 100 zariadení. Kreatívne centrum sa nachádza v univerzitnom areáli Fakulty špeciálnej techniky.

Študenti už naplno využívajú aj univerzitné e-biky a e-skútre. Ide o absolútnu novinku v podmienkach slovenských univerzít a vysokých škôl. Trenčianska univerzita, ktorá má takto všetky fakulty a pracoviská sieťované cez e-mobilitu, chce okrem podpory mobility študentov prispieť aj k ochrane životného prostredia. Študenti Trenčianskej univerzity majú blízko aj k športu. Univerzitný hokejový tím  Gladiators Trenčín obhájil titul majstra Európskej univerzitnej hokejovej ligy z minulého roka.

Pre študentov je aj na nový akademický rok prichystaných viacero noviniek. „Počas prázdnin sme dokončovali realizačnú fázu projektu Zelená revitalizácia univerzitného areálu. Konkrétne ide o stavebnú časť budovania zelenej infraštruktúry v areáli v Záblatí, kde sídli Fakulta špeciálnej techniky, študentský internát ako aj novobudované univerzitné Kreatívne centrum Fablab. Cieľom je zvýšiť kvalitu prostredia pre študentov a pracovníkov univerzity s rešpektom k environmentálnym potrebám územia a biodiverzity. V rámci investície 491 tis. EUR sme realizovali opatrenia pre zníženie hluku a prašnosti, opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody, vysádzali sa stromy a živé zelené ploty“, uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik. Študenti tu budú mať k dispozícii aj  herné a športové prvky, veľkoplošné multifunkčné ihrisko pre basketbal, streetball a volejbal, vonkajšie stoly na stolný tenis a veľké exteriérové workout ihrisko.

Od nového akademického roka 2023/2024 budú mať študenti k dispozícii aj zmodernizované učebne na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov, laboratóriá Fakulty zdravotníctva a od novembra aj zrekonštruovanú telocvičňu. Univerzita pracuje aj na projekte nového internátu a knižnice, ktoré by sa mali vybudovať v areáli Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov na Študentskej ulici, pretože sa tu nachádza najviac fakúlt a pracovísk univerzity. „Chceme zvýšiť ubytovacie kapacity univerzity, ale zároveň vytvoriť pre študentov taký campus, ktorým sa prepoja jednotlivé fakulty,“ dodal Habánik.

Do akademického roka 2023/2024 sa na štúdium na Trenčianskej univerzite prihlásilo do prvých ročníkov takmer 2000 uchádzačov, z toho 312 uchádzačov zo zahraničia. Na základe rozhodnutí o prijatí bolo do prvých ročníkov zapísaných 823 študentov v dennej a externej forme štúdia. V tomto roku sa bude na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne vzdelávať celkovo 2145 študentov z toho 142 zahraničných študentov.

V rebríčku uplatniteľnosti absolventov si Trenčianska univerzita tento rok polepšila a umiestnila sa na 5. mieste. Rebríček atraktivity absolventov vysokých škôl vzniká na základe prezretí životopisov absolventov firmami. Podľa rektora Jozefa Habánika je uplatnenie absolventov kľúčovým cieľom Trenčianskej univerzity.TOP články za 7 dní


Podobné články
Podobné články

Na dubnickej ulici Československej armády zaparkujete pohodlnejšie, bezpečnejšou bude aj pre chodcov

DUBNICA NAD VÁHOM. Ulica Československej armády mení svoju tvár....

V Trenčianskej Teplej zažili športovo – kultúrny deň aj s pálením vatry

TRENČIANSKA TEPLÁ. Futbalový klub TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá v...

V Ladcoch slávili Dni obce 2024 bohatým kultúrnym programom

LADCE. Ako každý rok, tak práve aj tento víkend...

Multižánrový festival Art park Babylon je už šiestym rokom obľúbeným rodinným podujatím

DUBNICA NAD VÁHOM. Etablovanou súčasťou kultúrnej scény posledných rokov...