TR. TEPLÁ: Neumožnenie vstupu verejnosti, záznam rokovania obecného zastupiteľstva, interpelácie poslancov

TRENČIANSKA TEPLÁ. Prinášame vám záznam z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Trenčianska teplá, konaného dňa 7.5.2020 od 16:00 hod. Nájdete tu ako nebolo umožnené verejnosti vstúpiť do rokovacej miestnosti (VIAC TU), celý záznam rokovania a špeciálne bod interpelácie poslancov, ktorí rokovanie mimoriadne zvolali.