TRENČIANSKA TEPLÁ. Dnes, t.j. 7.5.2020 od 16:00 hod., sa konalo rokovanie poslaneckého zboru obce Trenčianska Teplá, ktoré mimoriadne zvolali práve poslanci. Nariadením hlavného hygienika SR OLP/3881/2020 zo dňa 6.5.2020, zverejnené 7.52020 11:37 hod, sa sprístupnili verejnosti rokovania zastupiteľstiev po celom Slovensku.

V opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) sa uvádza, že pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti je potrebné zabezpečiť v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemiologických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Mali sme záujem uvedené rokovanie zastupiteľstva zachytiť videozáznamom v štandardnej kvalite, ako to robíme už viac ako 5 rokov. Robíme tak kvôli stovkám sledovateľov, ktorí záznamy rokovaní v Tr. Teplej pravidelne sledujú. Nebol nám však umožnený vstup, napriek tomu, že sme o tejto zmene v opatreniach ÚVZ SR osobne diskutovali s prednostom Obecného úradu Tr. Teplá Igorom Makešom. Ten však nechal rozhodnutie umožniť vstup na starostku obce Slavomíru Propperovú. Prednosta nám tesne pred začiatkom rokovania písomne oznámil, že do miestnosti môžu vstúpiť iba osoby zo zoznamu, ktorý schválil krízový štáb. Starostka po príchode k hasičskej zbrojnici, kde sa rokovanie konalo, na naše otázky nereagovala a nechala budovu zamknúť. Požiadali sme osoby, ktorým bol vstup umožnený, aby naše záznamové zariadenie umiestnili do rokovacej sály. Preto záznam, ktorý zverejníme po spracovaní bude opäť statický a bez priblíženia osôb, ktoré rozprávajú. Okrem nás sa na rokovanie nedostal ešte minimálne jeden občan.

Rozhodnutie hlavného hygienika nevpustiť verejnosť na rokovania zastupiteľstiev od začiatku kritizovalo Združenie občanov miest a obcí Slovenska, ktoré uvedené opatrenie nechalo preskúmať aj Generálnou prokuratúrou SR. Preto sme požiadali o ich vyjadrenie k situácii, ktorá nastala v Tr. Teplej.

“ZOMOS už deň pred platnosťou prvého opatrenia upozorňoval na to, že ÚVZ SR týmto krokom siaha na základné občianske práva a vyjadril pochybnosť o jeho zákonnosti podaním na Generálnu prokuratúru. Medzitým sa však uskutočnilo mnoho zasadnutí s vylúčením verejnosti. Dôvody boli rozdielne. Niektoré samosprávy sa nad opatrením vôbec nezamysleli, iné sa obávali pokút a tak verejnosť do rokovacej sály nepustili napriek tomu, že pôvodný zámer bol iný. Boli aj samosprávy, ktoré verejnosti prístup na rokovanie umožnili. Listom a tlačovou správou sme na túto skutočnosť a tiež na to, že mnohé samosprávy takýmto spôsobom obchádzajú možnosť rokovať podľa podmienok schválených pre mimoriadnu situáciu upozornili aj premiéra Igora Matoviča.

Nevpustiť obyvateľov obce či zástupcov médii na zasadanie zastupiteľstva v čase, kedy už bolo opatrenie hl. hygienika SR zmenené a verejnosť mohla byť prítomná na zasadaní obecného zastupiteľstva pri dodržaní sprísnených hygienických štandardov, je potvrdením zneužívania moci a prejavom svojvôle starostky, ktorá bezprecedentne, hrubo a arogantne zneužila svoje postavenie a konala v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, ale aj s ústavným právom na informácie v konkrétnom čase. Tento postup starostky mala riešiť polícia v prospech verejnosti a účasť na zasadaní zastupiteľstva mala byť dosiahnutá aj za cenu zákroku polície,” uviedol pre IMPULZ.press Vladimír Špánik, predseda Správnej rady ZOMOS.

Reakcia na písomnú žiadosť zúčastniť sa rokovania zastupiteľstva zo strany prednostu OcÚ Tr. Teplá, ktoré nám bolo doručené 48 minút pred začiatkom rokovania zastupiteľstva:

Téme sa budeme venovať naďalej. Záznam z rokovania zastupiteľstva vám prinesieme po spracovaní, napriek zníženej kvalite, za ktorú sa vopred ospravedlňujeme.