Starostka obce Trenčianska Teplá v otvorenom konflikte so základnou školou. Učitelia a rodičia školu bránia!

TRENČIANSKA TEPLÁ. Včera 27.9.2021 sa na pôde Základnej školy v Trenčianskej Teplej uskutočnilo, tak ako každý rok, plánované rodičovské združenie a plenárne rodičovské združenie. Plenárne rodičovské združenie sa uskutočnilo pred vstupom do školy.

Vedenie školy považovalo za dôležité informovať rodičov o aktuálnom dianí v škole. Hlavnou témou bolo informovanie rodičov o aktuálnej situácii po voľbe riaditeľa školy. Tá sa uskutočnila ešte 12.7.2021, kde spomedzi dvoch kandidátov bola zvolená aktuálna riaditeľka školy Gabriela Zuberová. O tomto už rodičia informovaní boli. O čom však nemali vedomosť bola skutočnosť, že starostka obce Trenčianska Teplá Slavomíra Propperová odmietla podpísať vymenovanie zvolenej riaditeľky do tejto pozície. Nakoľko sa nejedná o bežný postup, začali sme sa o túto tému zaujímať.

Tak ako bolo už spomenuté, Gabriela Zuberová bola opätovne zvolená do funkcie riaditeľky školy. Problémom však je, že nebola dodnes starostkou obce menovaná do tejto funkcie. Čo viedlo starostku obce k takému kroku sme sa nedozvedeli, keďže sa na združení, na ktoré bola pozvaná, nezúčastnila. Starostka údajne riaditeľke vyčíta neschopnosť viesť pedagogický kolektív a iné, čo si však neprišla obhájiť.

Ako nám uviedla Gabriela Zuberová, v piatok minulý týždeň, t.j. 24.9.2021, bola telefonicky informovaná, že bude poverená zastupovaním vedenia školy, až do novej voľby riaditeľa školy. Šokujúco dňa 27.9.2021 však bol rade školy doručený list v elektronickej forme, že Gabriela Zuberová nebude poverená zastupovaním do novej voľby riaditeľa školy. Túto skutočnosť oznámila pracovníčka obce aj telefonicky vedeniu školy. Nakoľko ide o rozporuplné konanie starostky obce, vedenie školy sa rozhodlo o tejto situácii informovať rodičov detí, ktoré školu navštevujú. Ako prvá sa k situácii vyjadrila zástupkyňa riaditeľky Lucia Gancarčíková, po nej členka rady školy za rodičov Gabriela Bolečková. Z reakcií rodičov bolo jasne vidieť rozhorčenie nad konaním starostky obce.

Rodičia s konaním starostky obce nesúhlasia, nechápu ho a odmietajú. Preto navrhli petíciu, ako spôsob vyjadrenia podpory zvolenej riaditeľke Gabriele Zuberovej. Rovnako bolo pre nich nepochopiteľné, že starostka obce zadržiava nemalý obnos financií, ktorý škole patrí. Ide o finančné prostriedky v sume viac ako sto tisíc eur, ktoré škola nutne potrebuje a chýbajú k jej bezproblémovému chodu. “Je zarážajúce, že existuje samospráva, ktorá v aktuálnych ťažkých časoch pandémie takto hazarduje a zneisťuje tak pedagógov, ako aj rodičov. Zriaďovateľ, teda obec na čele so starostkou Slavomírou Propperovou by mala byť obzvlášť v tejto situácii ústretová a nemala by vytvárať chaos a neistotu,” myslí si jeden z účastníkov stretnutia.

Ako situáciu vnímajú rodičia a aké boli ich reakcie na dianie si môžete pozrieť v priloženej reportáži. V nej zaznie aj vyjadrenie pedagogického zboru. Podľa našich informácii rodičia plánujú v najbližších hodinách zaslať otvorený list starostke obce Slavomíre Propperovej, aby bezodkladne vymenovala zvolenú Gabrielu Zuberovú na pozíciu riaditeľky Základnej školy v Trenčianskej Teplej.

Viac o Základnej škole v Trenčianskej Teplej:

Základná škola v Trenčianskej Teplej práve dnes oslavuje okrúhlych 50 rokov