SOBLAHOV. V dňoch 17.až 18. septembra 2021 sa bude konať v katastri našej obce súčinnostné cvičenie zložiek integrovaného záchranného systému.

Už v piatok od rána sa bude po hlavnej ceste presúvať policajná, hasičská a záchranárska technika za použitia svetelných a zvukových výstražných zariadení. Tieto presuny budú realizované i v nočných hodinách, nakoľko cvičenie bude ukončené až v sobotu ráno.

“Prosíme vás preto, o zvýšenú pozornosť pri prechádzaní cez cestu a obozretnosť pri jazde na bicykloch, motocykloch a ostatných motorových vozidlách. Treba brať na zreteľ právo prednostnej jazdy,” vysvetlil Ján Sivák a dodal: “Zároveň žiadame obyvateľov a návštevníkov obce, aby si počas piatka a soboty parkovali vozidlá vo svojich dvoroch. Taktiež upozorňujeme návštevníkov prírody, že v priestore Dolinka, Dúbravky, Babie jarky a betónová cesta v smere do Kubrice budú situované cvičiace jednotky a preto bude i lesná cestička ( bývalá lesná železnica) ponad Dolinku uzatvorená od piatka až do sobotňajšieho rána. Všetkým Vám ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.”